Công ty tư vấn và kiểm toán độc lập

AP Expertise et Conseil có 22 nhân viên làm việc ở Pháp, Việt Nam và Singapore hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển doanh nghiệp.

Chúng tôi là một công ty đa ngành chuyên về lĩnh vực kế toán, tư vấn và kiểm toán.

Sự sẵn sàng của chúng tôi, năng lực và khả năng thích ứng với môi trường kinh tế ở Pháp và Đông Nam Á; hiểu biết của chúng tôi về ngành nghề, doanh nghiệp giúp khách hàng nắm bắt mọi cơ hội để phát triển và tăng trưởng.

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ với phương châm: Tư duy toàn cầu và Hành động theo từng địa phương

Kế toán

Kế toán

Các văn phòng của chúng tôi đặt tại Paris (chinh nhánh 12) và Pont de L'arche (chi nhánh 27) cung cấp những dịch vụ đáng tin cậy, những tư vấn có giá trị trong các lĩnh vực thiết yếu của doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ làm việc cùng quý khách hàng để xây dựng công ty của quý vị trở thành công ty năng động, phát triển, đồng thời tôn trọng các giá trị của việc lắng nghe và đạo đức con người theo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

+ Thiết lập tài khoản

 • Quản lý,
 • Kiểm soát dịch vụ kế toán nội bộ của công ty,
 • Theo dõi phân tích định kỳ,
 • Báo cáo tài chính,
 • Thiết lập bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập theo các chuẩn mực kế toán theo luật định của Pháp,
 • Kê khai thuế,
 • Phân tích dự báo.
Liên hệ với chúng tôi

Lời khuyên

 • Kiểm soát nội bộ,
 • Xem xét hợp đồng,
 • Định giá công ty.

+ Tư vấn luật doanh nghiệp

 • Lựa chọn hình thức pháp lý thích hợp,
 • Thực hiện các giao dịch hợp pháp (ngoài hỗ trợ lĩnh vực kế toán cho công ty).
Liên hệ với chúng tôi
Lời khuyên
Kiểm toán

Kiểm toán

Nhiệm vụ pháp lý

 • Kiểm toán viên theo luật định,
 • Kiểm toán viên dòng vốn, kiểm toán viên chuyển đổi,
 • Tham gia các công việc đánh giá có hạn chế

Các nhiệm vụ theo hợp đồng

 • Kiểm toán qui trình,
 • Kiểm toán các hệ thống thông tin
Liên hệ với chúng tôi

Quốc tế

Các công ty của chúng tôi đặt tại Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) và Singapore sẽ hỗ trợ trong việc thành lập, giám sát và phát triển công ty trong các lĩnh vực pháp lý, kế toán, thuế và xã hội.

Đội ngũ tại chỗ của chúng tôi có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn trong việc hỗ trợ các công ty ở Pháp.

Với tư cách là một công ty độc lập, với đội ngũ nhân sự có đạo đức nghề nghiệp và được công nhận và kiến thức về các tiêu chuẩn pháp lý, thuế, kế toán và hải quan địa phương cho phép đội ngũ chúng tôi giúp khách hàng thành công với công ty của mình và đảm bảo sự phát triển kinh tế của công ty trong các thị trường cạnh tranh và tăng trưởng cao.

Vì vậy, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong các dự án về kế toán, xã hội và tài chính với kiến thức chuyên sâu về các thực tiễn thuế địa phương và đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi giá.

Liên hệ với chúng tôi
Quốc tế

Văn phòng

Đội ngũ của chúng tôi tại Paris (12), Pont de l'Arche (27), Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), Singapore sẽ hỗ trợ hàng ngày với các cấu trúc năng động, quy mô nhân sự để đảm bảo hiệu quả và hiệu suất.

Với cơ cấu tổ chức của chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được gần 24 năm kinh nghiệm trong nước và quốc tế với các giải pháp cạnh tranh về kinh tế, kế toán, thuế và pháp lý.